Tanáraink

Bakacsiné Kollár Ágnes angol
Bardócz Attila földrajz, rajz, erkölcstan
Berta Olga matematika
Bodó Karolina angol, célnyelvi civilizáció, testnevelés
Csanádi Ildikó magyar, történelem, hon- és népismeret, erkölcstan
Deák Orsolya tanító
Dr. Bevizné Papp Ildikó angol
Dr. Szatmáriné Lajkó Gizella fizika, technika, német
Farkasné Fodor Beáta természetismeret, testnevelés
Ferke Norbert kémia, biológia, természetismeret
Frányó Sarolta történelem, ember és társadalomismeret
Gyuris Lajos biológia, tanulás módszertana, természetismeret, testnevelés
Halstead Harden Lewis angol
Hodula Orsolya Éva angol, biology, célnyelvi civilizáció
Horváth Emese angol, history, történelem
Hudák Csilla Katalin tanító
Husztik Csaba biológia, természetismeret, informatika, technika
Katona Judit tanító
Kerepesiné Kuris Éva tanító
Kertész-Tóth Judit tanító
Kocsis Zsuzsanna tanító
Kőműves Mihály tanító
Lengyelné Fenyvesi Mária angol, science, célnyelvi civilizáció, geography
Mamlecz Anikó földrajz, matematika, erkölcstan, természetismeret, tanulás módszertana
Nagy Péter matematika, technika
Nagyné Illés Judit tanító
Novák Zoltánné matematika
Papp Judit tanító
Pávó Ibolya magyar
Pécskai Gabriella földrajz, rajz
Pereczné Veres Katalin angol
Pungor Krisztina rajz, hon- és népismeret
Rigóné Pleskó Rita magyar, ének-zene, erkölcstan
Sebőkné Máté Ibolya tanító
Szabó Zsuzsanna magyar, ének-zene, tánc és mozgás, küzdelem és játék, sporterkölcstan
T. Kis Szilárd tanító
Tamásné Biter Ildikó testnevelés, biológia
Törökné Prágai Éva testnevelés
Túriné Lengyel Ildikó angol
Várkonyi Béla testnevelés
Volford Éva Erzsébet Music, Nature

Tanáraink egyéni fogadóórái