Iskolánkról

13suli_0.jpgIntézményünk fennállásnak 140. évfordulóját ünnepelte 2013. november 29-én. Iskolánk jó hírnevű, patinás belvárosi intézmény, mely hűen őrzi évszázados hagyományait. Ennek elismerésére 2008-ban márványtáblát kaptunk a polgármester úrtól. A tantestület kiváló pedagógiai munkájáért pedig miniszteri oklevelet vehetett át a 140 éves évforduló alkalmából.

Intézményünkben jelenleg 670 tanuló jár. 24 osztályban folyik az oktatás 44 pedagógus irányításával. A pedagógiai munkát 1 fő iskolatitkár, 1fő pedagógiai asszisztens és egy rendszergazda segíti.

Évfolyamonként két osztályban két tanítási nyelvű oktatás, egy osztályban pedig sportiskolai oktatás van.

Két tanítási nyelvű oktatás: heti öt angol nyelvi óra van, melyből egyet anyanyelvi lektor tart.

Alsó tagozaton már az 1.osztálytól éneket, természetismeretet tanulnak angolul a gyerekek, testnevelés órákon az angol vezényszavakkal, ismerkedhetnek meg.

Felső tagozaton angol nyelven oktatjuk a földrajzot, a történelmet, a célnyelvi civilizációt és a biológiát.

E speciális osztályba járó diákjaink szép sikerekkel vesznek részt a különböző városi és országos angol nyelvi versenyeken. Nagyon aktívak az iskola által szervezett szépkiejtési, versmondó, mesemondó versenyeken is és szívesen szerepelnek ünnepségeken angol nyelvű előadásokkal. A legizgalmasabb program angolosaink számára, amikor angol nyelvterületen tehetik próbára tudásukat. Gyakran utaznak tanulócsoportok Angliába és Máltára nyelvgyakorlás és ország ismeret bővítése céljából.

2005-től már két Comenius nemzetközi projektet kezdünk más európai uniós ország iskolájával közösen. A program jelenleg is tart, melynek címe: Egy Európa, különböző kultúrák. Az iskolalátogatások és a közös témákhoz kapcsolt tanuló feladatok révén megismerhetik az azonos és a különböző szokásokat. A tanulók nagyon élvezik a diáklevelezést, a tanmenetbe beépített, különleges témákat, feladatokat, amelyeket angol nyelven készítenek el, de lehetővé teszik a tantárgyi koncentrációt is. A projekttalálkozók pedig kiváló alkalmat jelentenek a pedagógusok számára, hogy megismerhessék más országbeli iskolák pedagógiai rendszerét és eszmecserét folytathassanak külföldi kollégáikkal.

Évek óta fogadjuk a külföldről érkező és ideiglenesen itt tartózkodó szülők gyermekeit. Az épülő lézerközpont képviselői is felvették velünk a kapcsolatot az ideérkező tudósok gyermekeinek beiskolázásával kapcsolatban.

Az angol két tanítási nyelvű programmal iskolánk eddig is úttörő szerepet játszott a régióban, ezután is törekszünk új utakat keresni. Szeretnénk, ha iskolánk tanulói nemcsak a kiváló, használható nyelvtudást szereznék meg a 8 év alatt, hanem olyan világnézeti nevelést is kapnának, amely segítségével képesek lesznek az európai gondolkodásra.

Testnevelés tagozat 1973-tól van iskolánkban. A 2008/2009-es tanévtől sportiskolai osztályokat indítottunk 1. és 5. osztályban, felmenő rendszerben. Jelenleg már minden évfolyamon sportiskolai rendszerű oktatás folyik.

Országos bajnokságokon, a diákolimpiákon bizonyították tanítványaink a felkészültségüket. Leány kosárlabda, fiú kézilabda és labdarúgás sportágak hozták és hozzák ma is az országos elismerést. Ezen sportágak kiemelkedő képességű tanulói, sportolói a későbbiek során NB I-es és válogatott szintű versenyzőkké váltak.

Iskolánk támogatja a külső szakosztályokban sportoló tanulóinkat is.

Nagy gondot fordítunk az egyes sportágak népszerűsítésére, így első osztálytól tanulóink megtanulnak úszni, évente több alkalommal mennek korcsolyázni. Több mint tíz éve a testnevelés munkaközösség végzi a téli sí táborok szervezését és sikeres lebonyolítását. Ez idő alatt közel 900 tanulónk szerette meg és sajátította el ezt a téli sportot. 

HEFOP pályázat

"Amíg élünk, tanulunk - Innovatív pedagógiai módszerek a tanulói munka hatékonyságáért" címmel a Szegedi Madách Imre Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanárainak egy csoportja HEFOP/2005/3.1.3 nevű európai uniós pályázatot nyert 2006 tavaszán. 2006 szeptemberétől kompetencia alapú oktatás indult intézményünk kijelölt osztályaiban.

A nevelőtestület mindig igyekezett rugalmasan alkalmazkodni a társadalmi változásokhoz. Speciális programokat dolgozott ki a differenciált tanulás területén elsősorban a tehetséges tanulók segítésére. E pályázattal szintén ezt erősítettük, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosítottuk az egyéni kibontakoztatás és fejlesztés lehetőségét. Célunk, hogy az egyén nagyobb figyelmet kapjon, érvényesüljön a kreativitás, az önállóság. A pályázat segítségével átformáltuk a pedagógiai programunkat és továbbképzésekkel felkészítettük pedagógusainkat.

TÁMOP-3.1.4-12/2 “Innovatív Iskolák fejlesztése” uniós pályázat

Az “Esélyt a tehetségnek és kreativitásnak” – kiemelt fejlesztési stratégiák az általános iskolai megújulásért c. program két éven át támogatja az iskola fejlesztését 2013. március 1. és 2015. február 28. között. A projekt keretében az alábbi célok valósulnak meg: az intézmény pedagógiai-módszertani megújulása a magasabb színvonalú oktatás érdekében. A pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése. A diákok egészséges életmódra nevelése, a környezettudatos szemlélet kialakítása. Az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti és európai identitás kialakulásához. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában. Digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését.

Hagyományaink ápolása

Iskolánk 140 éves múltja és jó hírneve kötelez minket, hogy a kiemelkedő szakmai munka mellett nagy gondot fordítsunk hagyományaink ápolására. Ezen események alkalmával követendő mintát tudunk nyújtani tanulóinknak a tanítási órán kívüli szabadidő helyes és tartalmas eltöltésére. Minden évben ünnepi rendezvénysorozaton – a Madách- héten- tantárgyi versenyekkel, játékos vetélkedőkkel, sportversenyekkel, tehetségkutató és művészeti versennyel emlékezünk iskolánk névadójáról. A „jeles napokhoz” kapcsolódóan szervezünk néphagyományainkat bemutató kézműves foglalkozásokat és alkotó napokat. A környezettudatos és egészségmegőrző gondolkodás kialakítására egészségnapot, környezetvédő foglalkozásokat rendezünk. Vöröskeresztes bázisiskolaként a segítségnyújtás elméleti és gyakorlati ismereteit is elsajátíthatják tanítványaink. Ezt a munkát iskolánk védőnője és több kolléga is lelkesedéssel végzi. Tehetséges tanulóink a Művészeti bemutatón tarthatnak színvonalas előadást iskolatársaiknak és szüleiknek. Iskolánkban hosszú évek óta népszerűsítjük a színházi előadások látogatását. Idén negyedszerre nyertük el a "Színházbarát iskola" címet.

Tanórán kívüli tevékenységek

Az intézmény nevelői kiemelten törekednek arra, hogy a tanulók délutáni szabadidejét megfelelő tartalommal töltsék meg. Szervezünk nyelvi szakköröket: kínai, német; angol nyelvi tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozást. Nagyon népszerűek a művészeti szakköreink: kézműves, grafika, kerámia, színjátszás. Mozgást kedvelő tanulóink több féle sportfoglalkozásból is választhatnak.

Intézményünk oktató –nevelő munkája során szoros kapcsolatot tart a város intézményeivel így a Füvészkerttel, Vadasparkkal, az Agórával, a Rendőrséggel. Folyamatosan részt veszünk ezen intézmények által szervezett pályázatokon, programokon.