HEFOP/2005/3.1.3

HEFOP pályázat bemutatása

"Amíg élünk, tanulunk - Innovatív pedagógiai módszerek a tanulói munka hatékonyságáért" címmel a Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanárainak egy csoportja HEFOP/2005/3.1.3 nevű európai uniós pályázatot nyert 2006 tavaszán. A pályázat tárgya: "Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra" 2006.szeptemberétől beindult az alábbi osztályok különböző kompetencia területein:

  • 1.a - matematika - Sebőkné Máté Ibolya
  • 1.b - szövegértés - Papp Judit
  • 5.b - matematika - Nagy Péter, természetismeret - Sótiné Pécskai Gabriella, angol - Bakacsiné Kollár Ágnes
  • 5.a - történelem - Frányó Sarolta, művészet - Sótiné Pécskai Gabriella
  • 2.a - báb és dráma -Nagyné Illés Judit
  • 1.b - báb és dráma - Kakuszi Szilvia
  • 7.b - angol - Bakacsiné Kollár Ágnes, Földrajz - Sótiné Pécskai Gabriella

A nevelőtestület igyekszik rugalmasan alkalmazkodni a társadalmi változásokhoz. Speciális programokat dolgozott ki a differenciált tanulás területén elsősorban a tehetséges tanulók segítésére. E pályázattal szintén ezt szeretnénk erősíteni, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosítani az egyéni kibontakoztatás és fejlesztés lehetőségét és elősegíteni beilleszkedésüket. Célunk, hogy az egyén nagyobb figyelmet kapjon, érvényesüljön a kreativitás, az önállóság. A pályázat segítségével átformálhatjuk a pedagógiai programunkat és továbbképzésekkel felkészítjük pedagógusainkat. A tanfolyamokra folyamatosan járnak tanáraink és az iskolavezetés tagjai. Az önkormányzat jóváhagyta és támogatta pályázati szándékunkat. A tantestület egyhangúlag megszavazta a programban való részvételünket. A szülők nagy része is igényli és támogatja a kompetencia alapú oktatás bevezetését. Szeretnénk megújítani a tanítók és tanárok múltban szerzett ismereteit, hogy sokéves tapasztalatuk rugalmasan igazodjék a kor igényeihez, a gazdasági , társadalmi változásokhoz ezzel megalapozva a tanulók pozitív hozzáállását az egész életen át tartó tanulásra, amely biztosítja számukra a munkaerőpiacra kerülést és azok változásaihoz alkalmazkodni tudó képességét. Modern eszközök vásárlását is biztosítja a pályázati támogatás, melyek alkalmazásával új információs és kommunikációs technológiákkal tehetjük korszerűvé az oktatást.(aktív tábla, projektor) Az eddigi tapasztalatokról a programban résztvevő tanárok munkaközösség értekezleten számoltak be.

Betekintés néhány órai munkába

A kompetencia alapú oktatás megvalósítása intézményünkben.